คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F197 วันที่ประมูล 20 สิงหาคม 2564 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เรือ
YAMAHA
F-22
JP-MLIT0207422B
DT85 8501 011324
เรือ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 85


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 228,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  FUJI
 • LOT #
  เรือ
  YANMAR
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YANMAR
 • LOT #
  เรือ
  MERCURY
 • LOT #
  เรือ
  MARINE SIX
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  CHRIS CRAFT
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  SUZUKI
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  QUINTREX
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  NISSAN
 • LOT #
  เรือ
  KISHIZOUSEN
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  EVINRUDE
 • LOT #
  เรือ
  HYDRA-SPORTS
 • LOT #
  เรือ
  MERCURY
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  SKEETER
 • LOT #
  เรือ
  AKIRESU
 • LOT #
  เรือ
  YANMAR
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA
 • LOT #
  เรือ
  YANMAR
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  NO BRAND
 • LOT #
  เรือ
  YAMAHA