#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3986607


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1528
  LOT #1528
  เรือ
  AQUATENA
 • 1529
  LOT #1529
  เรือ
  CAMPER
 • 1530
  LOT #1530
  เรือ
  DAGGER
 • 1531
  LOT #1531
  เรือ
  MINNOW
 • 1532
  LOT #1532
  เรือ
  NO BRAND
 • 1533
  LOT #1533
  เรือ
  PYRANHA
 • 1534
  LOT #1534
  เรือ
  SEALUTION
 • 1535
  LOT #1535
  เรือ
  YAMAHA
 • 1536
  LOT #1536
  เรือ
  YANMAR
 • 1537
  LOT #1537
  เรือ
  YAMAHA
 • 1538
  LOT #1538
  เรือ
  NO BRAND
 • 1539
  LOT #1539
  เรือ
  NO BRAND
 • 1540
  LOT #1540
  เรือ
  NO BRAND
 • 1541
  LOT #1541
  เรือ
  NO BRAND
 • 1542
  LOT #1542
  เรือ
  NO BRAND
 • 1543
  LOT #1543
  เรือ
  NO BRAND
 • 1544
  LOT #1544
  เรือ
  NO BRAND
 • 1545
  LOT #1545
  เรือ
  NO BRAND
 • 1546
  LOT #1546
  เรือ
  NO BRAND
 • 1547
  LOT #1547
  เรือ
  NO BRAND
 • 1548
  LOT #1548
  เรือ
  NO BRAND
 • 1549
  LOT #1549
  เรือ
  NO BRAND
 • 1550
  LOT #1550
  เรือ
  NO BRAND
 • 1551
  LOT #1551
  เรือ
  YAMAHA
 • 1552
  LOT #1552
  เรือ
  CONNELY SKIS
 • 1553
  LOT #1553
  เรือ
  SHARK
 • 1554
  LOT #1554
  เรือ
  YAMAHA
 • 1555
  LOT #1555
  เรือ
  YAMAHA
 • 1557
  LOT #1557
  เรือ
  YAMAHA
 • 1558
  LOT #1558
  เรือ
  YAMAHA
 • 1559
  LOT #1559
  เรือ
  YAMAHA
 • 1560
  LOT #1560
  เรือ
  YAMAHA
 • 1561
  LOT #1561
  เรือ
  YAMAHA
 • 1562
  LOT #1562
  เรือ
  YANMAR
 • 1563
  LOT #1563
  เรือ
  NISSAN
 • 1564
  LOT #1564
  เรือ
  NISSAN
 • 1565
  LOT #1565
  เรือ
  NISSAN
 • 1566
  LOT #1566
  เรือ
  NISSAN
 • 1567
  LOT #1567
  เรือ
  NISSAN
 • 1568
  LOT #1568
  เรือ
  STARCRAFT
 • 1569
  LOT #1569
  เรือ
  YAMAHA
 • 1570
  LOT #1570
  เรือ
  YAMAHA
 • 1571
  LOT #1571
  เรือ
  YAMAHA
 • 1572
  LOT #1572
  เรือ
  YAMAHA
 • 1573
  LOT #1573
  เรือ
  YAMAHA
 • 1574
  LOT #1574
  เรือ
  YAMAHA
 • 1575
  LOT #1575
  เรือ
  YANMAR
 • 1576
  LOT #1576
  เรือ
  YANMAR