lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0725 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถตัดหญ้า
OREC
RM81
NCZEB00188
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 129


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ พอใช้
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี ไม่มีปั้มน้ำ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี ระบายความร้อนด้วยอากาศ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี ยางหน้ารั่ว1ล้อ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0719
  LOT #0719
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 0720
  LOT #0720
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 0721
  LOT #0721
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 0722
  LOT #0722
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 0723
  LOT #0723
  รถตัดหญ้า
  KUBOTA
 • 0724
  LOT #0724
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0726
  LOT #0726
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0727
  LOT #0727
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0728
  LOT #0728
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 0729
  LOT #0729
  รถตัดหญ้า
  TORO
 • 0730
  LOT #0730
  รถตัดหญ้า
  TSUCHIYA