#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152346


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0513
  LOT #0513
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0514
  LOT #0514
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0592
  LOT #0592
  หัวกระแทก
  NON
 • 0593
  LOT #0593
  หัวกระแทก
  NON
 • 0594
  LOT #0594
  หัวกระแทก
  NPK
 • 0595
  LOT #0595
  หัวกระแทก
  SOOSAN
 • 0596
  LOT #0596
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0597
  LOT #0597
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0598
  LOT #0598
  หัวกระแทก
  NPK
 • 0599
  LOT #0599
  หัวกระแทก
  TOYO
 • 0600
  LOT #0600
  หัวกระแทก
  TRB
 • 0601
  LOT #0601
  หัวกระแทก
  TRB
 • 0603
  LOT #0603
  หัวกระแทก
  TRB