lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0760B ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 16 มกราคม 2563 ( กม.35 )

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก
หัวกระแทก
TRB
TRHB680S
SB40MA905531
หัวกระแทก ขนาด 4-7 ตัน*ของใหม่ รับประกันอะไหล่3เดือน ติดต่อ0830964972 คุณนัท

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 23
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0748
  LOT #0748
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0749
  LOT #0749
  หัวกระแทก
  TOKU
 • 0750
  LOT #0750
  หัวกระแทก
  TOKU
 • 0751
  LOT #0751
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0752
  LOT #0752
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • 0753
  LOT #0753
  หัวกระแทก
  NPK
 • 0754
  LOT #0754
  หัวกระแทก
  OKADA
 • 0755
  LOT #0755
  หัวกระแทก
  TOKU
 • 0756
  LOT #0756
  หัวกระแทก
  TOKU
 • 0757
  LOT #0757
  หัวกระแทก
  TOKU
 • 0758
  LOT #0758
  หัวกระแทก
  TOKU
 • 0759
  LOT #0759
  หัวกระแทก
  TOYO
 • 0760
  LOT #0760
  หัวกระแทก
  TRB
 • 0760A
  LOT #0760A
  หัวกระแทก
  TRB
 • 0760C
  LOT #0760C
  หัวกระแทก
  TRB
 • 0760D
  LOT #0760D
  หัวกระแทก
  TRHB
 • 0761
  LOT #0761
  หัวกระแทก
  TRB