#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978692


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1514
  LOT #1514
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1515
  LOT #1515
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1516
  LOT #1516
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1517
  LOT #1517
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1518
  LOT #1518
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1519
  LOT #1519
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1520
  LOT #1520
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1521
  LOT #1521
  เจ็ตสกี
  RAIDERS
 • 1522
  LOT #1522
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1523
  LOT #1523
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1524
  LOT #1524
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1525
  LOT #1525
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1527
  LOT #1527
  เจ็ตสกี
  YAMAHA