lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0997 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่ / อะไหล่สำหรับรถขุด

ยี่ห้อ : LIANG

รุ่น : PC30-6

S/NO : 00010036

E/NO :

C/NO :

มอเตอร์ตัวเดินสำหรับรถขุด *ยังไม่เคยใช้งาน

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 55
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0958
  LOT #F0958
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  KOBELCO
 • F0959
  LOT #F0959
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0960
  LOT #F0960
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0961
  LOT #F0961
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0962
  LOT #F0962
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0962A
  LOT #F0962A
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0963
  LOT #F0963
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0964
  LOT #F0964
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0965
  LOT #F0965
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0966
  LOT #F0966
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0967
  LOT #F0967
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0968
  LOT #F0968
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0969
  LOT #F0969
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0970
  LOT #F0970
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0971
  LOT #F0971
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0973
  LOT #F0973
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0974
  LOT #F0974
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0976
  LOT #F0976
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0977
  LOT #F0977
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0978
  LOT #F0978
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0979
  LOT #F0979
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0980
  LOT #F0980
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  NO BRAND
 • F0995
  LOT #F0995
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  LIANG
 • F0996
  LOT #F0996
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  LIANG
 • F0998
  LOT #F0998
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  LIANG
 • F0999
  LOT #F0999
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  PMG
 • F1000
  LOT #F1000
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  PMG
 • F1001
  LOT #F1001
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  PMG
 • F1005
  LOT #F1005
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  PMG
 • F1006
  LOT #F1006
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  PMG
 • F1007
  LOT #F1007
  อะไหล่สำหรับรถขุด
  PMG