lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F1045 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก / บุ้งกี๋

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : ***

S/NO : 00518-00(063-066),00518-00050,00518-00052,

E/NO :

C/NO :

บุ้งกี๋ 5 ตัว

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 128
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F1044
  LOT #F1044
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F1046
  LOT #F1046
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F1047
  LOT #F1047
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F1048
  LOT #F1048
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F1049
  LOT #F1049
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F1050
  LOT #F1050
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • F1051
  LOT #F1051
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • F1052
  LOT #F1052
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • F1053
  LOT #F1053
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • F1054
  LOT #F1054
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • F1055
  LOT #F1055
  บุ้งกี๋
  HITACHI
 • F1056
  LOT #F1056
  บุ้งกี๋
  HITACHI
 • F1057
  LOT #F1057
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • F1058
  LOT #F1058
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • F1059
  LOT #F1059
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • F1060
  LOT #F1060
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • F1061
  LOT #F1061
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • F1062
  LOT #F1062
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • F1063
  LOT #F1063
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • F1064
  LOT #F1064
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • F1065
  LOT #F1065
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • F1066
  LOT #F1066
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR