lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0638 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก / หัวกระแทก

ยี่ห้อ : GARDNER DENVER

รุ่น : B87C

S/NO : 10671-(62,28)

E/NO :

C/NO :

หัวกระแทกลม *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 56
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0639
  LOT #F0639
  หัวกระแทก
  HITACHI
 • F0640
  LOT #F0640
  หัวกระแทก
  HITACHI
 • F1101
  LOT #F1101
  หัวกระแทก
  NO BRAND
 • F1102
  LOT #F1102
  หัวกระแทก
  KONAN
 • F1103
  LOT #F1103
  หัวกระแทก
  KONAN
 • F1104
  LOT #F1104
  หัวกระแทก
  TOYO
 • F1105
  LOT #F1105
  หัวกระแทก
  NPK
 • F1106
  LOT #F1106
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1107
  LOT #F1107
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1108
  LOT #F1108
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1109
  LOT #F1109
  หัวกระแทก
  OKADA
 • F1110
  LOT #F1110
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1111
  LOT #F1111
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1112
  LOT #F1112
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1113
  LOT #F1113
  หัวกระแทก
  TOKU
 • F1114
  LOT #F1114
  หัวกระแทก
  JUSTY
 • F1115
  LOT #F1115
  หัวกระแทก
  TRB
 • F1116
  LOT #F1116
  หัวกระแทก
  TRB
 • F1117
  LOT #F1117
  หัวกระแทก
  TRB
 • F1118
  LOT #F1118
  หัวกระแทก
  TRB