lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0235 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่รถบรรทุก / ถังบรรจุน้ำมัน

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : LS10-17

S/NO : 96L074035M

E/NO :

C/NO :

แทงค์

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 186
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0222
  LOT #F0222
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0225
  LOT #F0225
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0226
  LOT #F0226
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0227
  LOT #F0227
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0228
  LOT #F0228
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0229
  LOT #F0229
  ถังบรรจุน้ำมัน
  FUJI SHARYO
 • F0230
  LOT #F0230
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYOKUTO
 • F0231
  LOT #F0231
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK SEIKO
 • F0232
  LOT #F0232
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0233
  LOT #F0233
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • F0234
  LOT #F0234
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • F0236
  LOT #F0236
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0903
  LOT #F0903
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0956
  LOT #F0956
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MORITA