lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0388 ครั้งที่ #194 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.32 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / ปั๊มลม

ยี่ห้อ : MZB

รุ่น : ME2065-150

S/NO : A461812-001

E/NO :

C/NO :

ปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 137
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0383
  LOT #0383
  ปั๊มลม
  BEBICON
 • 0384
  LOT #0384
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0385
  LOT #0385
  ปั๊มลม
  NON
 • 0386
  LOT #0386
  ปั๊มลม
  NON
 • 0387
  LOT #0387
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0389
  LOT #0389
  ปั๊มลม
  AIRCOM
 • 0390
  LOT #0390
  ปั๊มลม
  AIRCOM
 • 0391
  LOT #0391
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0392
  LOT #0392
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0393
  LOT #0393
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0394
  LOT #0394
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0395
  LOT #0395
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0396
  LOT #0396
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0397
  LOT #0397
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0398
  LOT #0398
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0399
  LOT #0399
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0400
  LOT #0400
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0401
  LOT #0401
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0410
  LOT #0410
  ปั๊มลม
  AIRMAN