lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0517 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 14 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

โรงงาน
ปั๊มลม
INGERSOLL RAND
HP915WCU/IQ
389570UGRC60
เครื่องปั๊มลม เครื่องยนต์ CUMMINS QSL 6สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 127
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติเครื่องอัดอากาศ (ปั้มลม)
   แรงม้า (HP) อื่นๆ ระบุ 300 HP
   แรงดันปกติ (Bar) อื่นๆ ระบุ N/A
   ปริมาณลม ( ลิตร/นาที) อื่นๆ ระบุ N/A
   ถังเก็บลมอัด (Liter) อื่นๆ ระบุ N/A
แหล่งต้นกำลัง
   แหล่งต้นกำลัง เครื่องยนต์
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ ปกติ ทำงานได้ตามสภาพ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0514
  LOT #0514
  ปั๊มลม
  COMPAIR
 • 0495
  LOT #0495
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0496
  LOT #0496
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0500
  LOT #0500
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0502
  LOT #0502
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0503
  LOT #0503
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0504
  LOT #0504
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0506
  LOT #0506
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0509
  LOT #0509
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0511
  LOT #0511
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0513
  LOT #0513
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0516
  LOT #0516
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0518
  LOT #0518
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0478
  LOT #0478
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0479
  LOT #0479
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0480
  LOT #0480
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0481
  LOT #0481
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0482
  LOT #0482
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0483
  LOT #0483
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0484
  LOT #0484
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0485
  LOT #0485
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0486
  LOT #0486
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0487
  LOT #0487
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0488
  LOT #0488
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0489
  LOT #0489
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0490
  LOT #0490
  ปั๊มลม
  MEIJI
 • 0491
  LOT #0491
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0492
  LOT #0492
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0493
  LOT #0493
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0494
  LOT #0494
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0497
  LOT #0497
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0498
  LOT #0498
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0499
  LOT #0499
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0501
  LOT #0501
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0505
  LOT #0505
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0507
  LOT #0507
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0508
  LOT #0508
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0510
  LOT #0510
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0512
  LOT #0512
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0515
  LOT #0515
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO