#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077140


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0698
  LOT #0698
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0699
  LOT #0699
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0700
  LOT #0700
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0702
  LOT #0702
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0703
  LOT #0703
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0704
  LOT #0704
  เครื่องปั่นไฟ
  KIMURA
 • 0705
  LOT #0705
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0706
  LOT #0706
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0707
  LOT #0707
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0708
  LOT #0708
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0709
  LOT #0709
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0710
  LOT #0710
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0711
  LOT #0711
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0712
  LOT #0712
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0713
  LOT #0713
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0714
  LOT #0714
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0715
  LOT #0715
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0716
  LOT #0716
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0717
  LOT #0717
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0718
  LOT #0718
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0719
  LOT #0719
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0720
  LOT #0720
  เครื่องปั่นไฟ
  DAIHATSU
 • 0721
  LOT #0721
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0722
  LOT #0722
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0723
  LOT #0723
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0724
  LOT #0724
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0725
  LOT #0725
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • 0726
  LOT #0726
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0727
  LOT #0727
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0728
  LOT #0728
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0729
  LOT #0729
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0730
  LOT #0730
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0731
  LOT #0731
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0732
  LOT #0732
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0733
  LOT #0733
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0734
  LOT #0734
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0735
  LOT #0735
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0736
  LOT #0736
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN