#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3811717


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0580
  LOT #0580
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0581
  LOT #0581
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0582
  LOT #0582
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0583
  LOT #0583
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0584
  LOT #0584
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0585
  LOT #0585
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0586
  LOT #0586
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0587
  LOT #0587
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0588
  LOT #0588
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0589
  LOT #0589
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0590
  LOT #0590
  ปั๊มลม
  KOBELCO
 • 0591
  LOT #0591
  ปั๊มลม
  KOMATSU
 • 0592
  LOT #0592
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0593
  LOT #0593
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0594
  LOT #0594
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0595
  LOT #0595
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0596
  LOT #0596
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0597
  LOT #0597
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0598
  LOT #0598
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0598A
  LOT #0598A
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0598B
  LOT #0598B
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO