lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0440 ครั้งที่ #193 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2561 ( กม.35 )

ประเภท : โรงงาน / ปั๊มลม

ยี่ห้อ : AIRMAN

รุ่น : 265CFM100PSI

S/NO : ***

E/NO : 4BD1-909012

C/NO :

เครื่องปั๊มลมลากจูง จำนวน 1 ตัว

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 41
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0425
  LOT #0425
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0426
  LOT #0426
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0427
  LOT #0427
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0428
  LOT #0428
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0429
  LOT #0429
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0430
  LOT #0430
  ปั๊มลม
  TNC
 • 0431
  LOT #0431
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0432
  LOT #0432
  ปั๊มลม
  BEBICON
 • 0433
  LOT #0433
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0434
  LOT #0434
  ปั๊มลม
  NON
 • 0436
  LOT #0436
  ปั๊มลม
  HONDA
 • 0437
  LOT #0437
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0438
  LOT #0438
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0439
  LOT #0439
  ปั๊มลม
  AIRMAN