#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978355


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0692
  LOT #0692
  ปั๊มลม
  BANZAI
 • 0693
  LOT #0693
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0694
  LOT #0694
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0695
  LOT #0695
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0696
  LOT #0696
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0697
  LOT #0697
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0698
  LOT #0698
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0699
  LOT #0699
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0700
  LOT #0700
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0701
  LOT #0701
  ปั๊มลม
  NON
 • 0702
  LOT #0702
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0703
  LOT #0703
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0704
  LOT #0704
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0705
  LOT #0705
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0706
  LOT #0706
  ปั๊มลม
  MEIJI
 • 0707
  LOT #0707
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0708
  LOT #0708
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0710
  LOT #0710
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0711
  LOT #0711
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0712
  LOT #0712
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0713
  LOT #0713
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0714
  LOT #0714
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0715
  LOT #0715
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO