#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077357


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0646
  LOT #0646
  ปั๊มลม
  FUJI
 • 0647
  LOT #0647
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0648
  LOT #0648
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0649
  LOT #0649
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0650
  LOT #0650
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0651
  LOT #0651
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0652
  LOT #0652
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0653
  LOT #0653
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0654
  LOT #0654
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0655
  LOT #0655
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0656
  LOT #0656
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0657
  LOT #0657
  ปั๊มลม
  SANCO
 • 0658
  LOT #0658
  ปั๊มลม
  TOHIN
 • 0659
  LOT #0659
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0660
  LOT #0660
  ปั๊มลม
  SEIWA
 • 0661
  LOT #0661
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0663
  LOT #0663
  ปั๊มลม
  KOMATSU
 • 0664
  LOT #0664
  ปั๊มลม
  KOMATSU
 • 0665
  LOT #0665
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0666
  LOT #0666
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0667
  LOT #0667
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0668
  LOT #0668
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0669
  LOT #0669
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0670
  LOT #0670
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0671
  LOT #0671
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0672
  LOT #0672
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND