#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152257


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0387
  LOT #0387
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0366
  LOT #0366
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0367
  LOT #0367
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0368
  LOT #0368
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0369
  LOT #0369
  ปั๊มลม
  BIGAIR
 • 0370
  LOT #0370
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0372
  LOT #0372
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0373
  LOT #0373
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0374
  LOT #0374
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0375
  LOT #0375
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0375A
  LOT #0375A
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0375B
  LOT #0375B
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0375C
  LOT #0375C
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0375D
  LOT #0375D
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0375E
  LOT #0375E
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0376
  LOT #0376
  ปั๊มลม
  SANCO
 • 0377
  LOT #0377
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0378
  LOT #0378
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0379
  LOT #0379
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0380
  LOT #0380
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0381
  LOT #0381
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0382
  LOT #0382
  ปั๊มลม
  KOMATSU
 • 0383
  LOT #0383
  ปั๊มลม
  ROBIN
 • 0384
  LOT #0384
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0385
  LOT #0385
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0386
  LOT #0386
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0388
  LOT #0388
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0389
  LOT #0389
  ปั๊มลม
  DENYO