#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )  • YEAR : -
  • 7289928


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.

เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น โปรดตรวจสภาพสินค้าและข้อเท็จจริงด้วยตนเอง

ประเภทเรือ
   ประเภท เรือเคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.80m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 4.90m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 80cm
เครื่องยนต์ต้นกำลัง
   เครื่องยนต์เรือ ไม่มีเครื่องยนต์
   สถานะเครื่องยนต์ ไม่มีเครื่องยนต์
   ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มีเครื่องยนต์
   ระบบระบายความร้อน ไม่มีเครื่องยนต์
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่มีเครื่องยนต์
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ