lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0018 ครั้งที่ #195 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.32 )

ประเภท : โรงงาน / ชุดเครื่องมือ

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : 9041901-005

E/NO :

C/NO :

ของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 1 พาเลท

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 75
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0206
  LOT #0206
  ชุดเครื่องมือ
  C&T
 • 0211
  LOT #0211
  ชุดเครื่องมือ
  GL
 • 0212
  LOT #0212
  ชุดเครื่องมือ
  GL
 • 0213
  LOT #0213
  ชุดเครื่องมือ
  NON
 • 0214
  LOT #0214
  ชุดเครื่องมือ
  RLEAO
 • 0323
  LOT #0323
  ชุดเครื่องมือ
  NON