lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0959 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถไถนาเดินตาม

ยี่ห้อ : KUBOTA

รุ่น : K18,KMB180,T18A,K18B

S/NO : 27991,26513,33600,43860

E/NO :

C/NO :

รถไถนาเดินตาม 4 คัน

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 185
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 20% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 40,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 240,000
VAT 7 % 16,800
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 256,800
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 267,500
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0960
  LOT #F0960
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0961
  LOT #F0961
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0962
  LOT #F0962
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0963
  LOT #F0963
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0964
  LOT #F0964
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0965
  LOT #F0965
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0966
  LOT #F0966
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0967
  LOT #F0967
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0968
  LOT #F0968
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0969
  LOT #F0969
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0970
  LOT #F0970
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR
 • F0971
  LOT #F0971
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0972
  LOT #F0972
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0973
  LOT #F0973
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0974
  LOT #F0974
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0975
  LOT #F0975
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0976
  LOT #F0976
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0977
  LOT #F0977
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0978
  LOT #F0978
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0979
  LOT #F0979
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0980
  LOT #F0980
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0981
  LOT #F0981
  รถไถนาเดินตาม
  KUBOTA
 • F0982
  LOT #F0982
  รถไถนาเดินตาม
  KUBOTA
 • F0983
  LOT #F0983
  รถไถนาเดินตาม
  KUBOTA
 • F0984
  LOT #F0984
  รถไถนาเดินตาม
  MITSUBISHI
 • F0985
  LOT #F0985
  รถไถนาเดินตาม
  SHIBAURA
 • F0986
  LOT #F0986
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR
 • F0987
  LOT #F0987
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0988
  LOT #F0988
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0989
  LOT #F0989
  รถไถนาเดินตาม
  MITSUBISHI
 • F0990
  LOT #F0990
  รถไถนาเดินตาม
  MITSUBISHI
 • F0991
  LOT #F0991
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR
 • F0992
  LOT #F0992
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR
 • F0993
  LOT #F0993
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR