ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0179 TIME : 11.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : F0180-F0421 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : F0422-F0718 TIME : 10.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2562    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : F0719-F0950 TIME : 9.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด รายการ