หมวดสินค้า

ครั้งที่ #F171 ประมูลวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562

ประมูลผ่านไปแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า10-11 มิถุนายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน10-15 มิถุนายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 956 รายการ( 15-06-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0179 TIME : 11.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0180-F0421 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0422-F0718 TIME : 10.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0719-F0950 TIME : 9.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด 956 รายการ

 • LOT # F0001 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - K3D
S/NO. *** E/NO. K3D-96707 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 160

 • LOT # F0002 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
YANMAR - ENGINE - 3TNM68-ALH
S/NO. *** E/NO. 3TNM68-ALH-016980 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 79

 • LOT # F0003 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
YANMAR - ENGINE - 3TNM68-ALH
S/NO. *** E/NO. 3TNM68-ALH-016989 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 72

 • LOT # F0004 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
YANMAR - ENGINE - 2TR20L
S/NO. *** E/NO. 2TR20L-805453 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 69

 • LOT # F0005 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
CUMMINS - ENGINE - ISF3.8S4141
S/NO. *** E/NO. ISF3.8S4141-89001870 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 137

 • LOT # F0006 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
CUMMINS - ENGINE - ISF3.8S4141
S/NO. *** E/NO. ISF3.8S4141-89001874 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 107

 • LOT # F0007 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
KOMATSU - ENGINE - 4D92-1
S/NO. *** E/NO. 4D92-1-11902 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 90

 • LOT # F0008 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
KUBOTA - ENGINE - V1505
S/NO. *** E/NO. V1505-479250 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 205

 • LOT # F0009 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - 4D68
S/NO. *** E/NO. 4D68-SJ4233 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 142

 • LOT # F0010 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - 4DQ5
S/NO. *** E/NO. 4DQ5-171259 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 50

 • LOT # F0011 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - 4M42
S/NO. *** E/NO. 4M42-A73084 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 127

 • LOT # F0012 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - D04EG
S/NO. *** E/NO. D04EG-006667 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 112

 • LOT # F0013 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - D04EG
S/NO. *** E/NO. D04EG-004196 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 85

 • LOT # F0014 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
MITSUBISHI - ENGINE - D04FR
S/NO. *** E/NO. D04FR-017098 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 109

 • LOT # F0015 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
NISSAN - ENGINE - A12
S/NO. *** E/NO. A12-411284E C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 79

 • LOT # F0016 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
NISSAN - ENGINE - TD42
S/NO. *** E/NO. TD42-034867T C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 86

 • LOT # F0017 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
TOYOTA - ENGINE - 2C
S/NO. *** E/NO. 2C-0621508 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 113

 • LOT # F0018 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
TOYOTA - ENGINE - 2DZ
S/NO. *** E/NO. 2DZ-XX16525 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 54

 • LOT # F0019 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
TOYOTA - ENGINE - 2DZ
S/NO. *** E/NO. 2DZ-0004915 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 100

 • LOT # F0020 ( ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 )
TOYOTA - ENGINE - 2DZ
S/NO. *** E/NO. 2DZ-0608842 C/NO.
เครื่องยนต์
***EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 84