ประมูลวันที่ 16 มกราคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0315 TIME : 12.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 17 มกราคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0316-F0733 TIME : 12.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 มกราคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0734-F1116 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 19 มกราคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #2 LOT : F1117-F1606 TIME : 10.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด - รายการ