ประมูลวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0551 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0552-F1027 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F1028-F1503 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด - รายการ