ครั้งที่ #J01 ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ประมูลผ่านไปแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า15 พฤศจิกายน 2561TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน16 พฤศจิกายน 2561TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 432 รายการ( 16-11-2018 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0432 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused
 

สินค้าทั้งหมด 432 รายการ

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20 CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 91

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20 CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 91

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 174

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 174

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 174

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 174

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02103
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 20CM. จำนวน 336 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 174

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01104
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 22 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 25

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02104
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 22CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 35

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02104
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 22CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 35

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 99

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 133

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 133

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 99

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 99

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 01105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24 CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 99

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 334

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 334

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 334

UNUSED
MEYER - FRYPAN - 02105
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กระทะอลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 24CM. จำนวน 224 ใบ (คละยี่ห้อ คละสี คละรุ่น)
 • Year : -
 • โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
 • 334