ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0151 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0152-0318 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 27 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0319-0394 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

สินค้าทั้งหมด รายการ