หมวดสินค้า

ครั้งที่ #181 ประมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า23-24 พฤษภาคม 2561TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน23-25 พฤษภาคม 2561TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.32จำนวนรายการสินค้า 532 รายการ( 23-05-2018 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0509 TIME : 9.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 After Nego

สินค้าทั้งหมด 532 รายการ

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-8173
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 74

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-8173
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 74

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-8175
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-8175
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-8176
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-8176
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9113
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด 10 ซม.x สูง10 ซม.จำนวน 50 ชิ้น*ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9113
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด 10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9114
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด 10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 26

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9114
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด 10 ซม.x สูง10 ซม.จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 26

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9115
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด 10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9115
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด 10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9126
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 26

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9126
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 26

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9748
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ 14 ซม.x สูง12 ซม. จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9748
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ 14 ซม.x สูง12 ซม. จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน จากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9749
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 40

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9749
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 40

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9751
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 40

UNUSED
INTERFORM - BASKET - BT-9751
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตะกร้าใส่ของ จำนวน 50 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน นำเข้าจากญี่ปุ่น
 • Year : -
 • KM.32
 • 40