หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

เลยเวลาประมูลถ่ายทอดสดแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 657 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

เครื่องจักรงานโลหะ > เครื่องตัด 8 รายการ

UNUSED
MAZAWA - CUTTING MACHINE - MA2414
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัด ขนาด 14 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 206

UNUSED
MAZAWA - CUTTING MACHINE - MA2414
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัด ขนาด 14 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 206

UNUSED
MAZAWA - CUTTING MACHINE - MA2414
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัด ขนาด 14 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 206

UNUSED
MAZAWA - CUTTING MACHINE - MA2414
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัด ขนาด 14 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 206

UNUSED
MAZAWA - CUTTING MACHINE - MA2414
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัด ขนาด 14 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 206

NON - CUTTING MACHINE - KT-350
S/NO. 218 E/NO. C/NO.
เครื่องตัด จำนวน 1 เครื่อง
 • Year : -
 • KM.32
 • 92

UNUSED
HL - CUTTING MACHINE - QY-30
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดสลิง ขนาด 7.5 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 3 เครื่อง
 • Year : -
 • KM.32
 • 94

NON - CUTTING MACHINE - ***
S/NO. H451901-007 E/NO. C/NO.
เลื่อยยนต์+เคร่องผ่าไม้ จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 73