หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

เลยเวลาประมูลถ่ายทอดสดแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 657 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

รถยก > รถยกไฟฟ้า 27 รายการ

ตรวจสภาพแล้ว
SHINKO - BATTERY FORKLIFT - 6FBRM25Z
S/NO. 268302 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 162

ตรวจสภาพแล้ว
NOVELTEK - BATTERY FORKLIFT - APT-20
S/NO. A15K3538R E/NO. C/NO.
รถลากไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.32
 • 53

ตรวจสภาพแล้ว
NOVELTEK - BATTERY FORKLIFT - APS-18LN
S/NO. EA13D3835R E/NO. C/NO.
รถลากไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

ตรวจสภาพแล้ว
NOVELTEK - BATTERY FORKLIFT - APS-18LN
S/NO. EA13D3834R E/NO. C/NO.
รถลากไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 31

ตรวจสภาพแล้ว
NOVELTEK - BATTERY FORKLIFT - APS-18LN
S/NO. EA13A3792R E/NO. C/NO.
รถลากไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 41

ตรวจสภาพแล้ว
TCM - BATTERY FORKLIFT - FB15H6
S/NO. 71A00989 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.32
 • 45

ตรวจสภาพแล้ว
TCM - BATTERY FORKLIFT - FB15H5
S/NO. 71A01647 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 8FBR15JX
S/NO. R1G-20847 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 55

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 8FBR15JX
S/NO. R1G-20838 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 43

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 8FBR15JX
S/NO. R1G-18161 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 42

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBRA15SE
S/NO. R1G-15583 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBR15SJE
S/NO. R1G-12614 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 33

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBR15SE
S/NO. R1G-17672 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 35

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBR15SE
S/NO. R1G-16165 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBR15SE
S/NO. R1G-15997 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 44

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBR15SE
S/NO. R1G-13202 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 155

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 61-FBR15SE
S/NO. R1G-12617 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้ายืนขับ
 • Year : -
 • KM.32
 • 50

ตรวจสภาพแล้ว
SHINKO - BATTERY FORKLIFT - 8FBR15
S/NO. R1G-16149 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 33

ตรวจสภาพแล้ว
SHINKO - BATTERY FORKLIFT - 8FBR15
S/NO. R1G-00961 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 38

ตรวจสภาพแล้ว
SHINKO - BATTERY FORKLIFT - 6FBRM15WZ
S/NO. 269953 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า (ไม่สามารถวิ่งได้)
 • Year : -
 • KM.32
 • 140