หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

เลยเวลาประมูลถ่ายทอดสดแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 657 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

โรงงาน > กล่องเครื่องมือ 20 รายการ

UNUSED
LUMAN - TOOL BOX - TB-30D,TB-20D,TB-10D
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่อง สำหรับเก็บเครื่องมือ จำนวน3 ชิ้น/ชุด 2 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 96

UNUSED
LUMAN - TOOL BOX - TB-30D,TB-20D,TB-10D
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่อง สำหรับเก็บเครื่องมือ จำนวน3 ชิ้น/ชุด 2 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 96

UNUSED
LUMAN - TOOL BOX - TB-30D,TB-20D,TB-10D
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่อง สำหรับเก็บเครื่องมือ จำนวน3 ชิ้น/ชุด 2 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 96

UNUSED
LUMAN - TOOL BOX - TB-30D,TB-20D,TB-10D
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่อง สำหรับเก็บเครื่องมือ จำนวน3 ชิ้น/ชุด 2 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 96

UNUSED
NON - TOOL BOX - TB-300
S/NO. C761901-004 E/NO. C/NO.
กล่องใส่เครื่องมือ สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 กล่อง
 • Year : -
 • KM.32
 • 27

UNUSED
YD - TOOL BOX - TF-086
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 81 ขิ้น/ชุด 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 167

UNUSED
YD - TOOL BOX - TF-086
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 81 ขิ้น/ชุด 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 167

UNUSED
YD - TOOL BOX - TF-086
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 81 ขิ้น/ชุด 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 167

UNUSED
YD - TOOL BOX - TF-086
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 81 ขิ้น/ชุด 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 167

UNUSED
YD - TOOL BOX - TF-086
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 81 ขิ้น/ชุด 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 167

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255

UNUSED
YD - TOOL BOX - YD-1039-2
S/NO. *** E/NO. C/NO.
กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 186 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 255