หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

เลยเวลาประมูลถ่ายทอดสดแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 657 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

โรงงาน > เครื่องปั่นไฟ 5 รายการ

UNUSED
LUMAN - GENERATOR - ROD-7500
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ KVA:5.7/6.2 ขนาด 12.5 ลิตร ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 244

UNUSED
LUMAN - GENERATOR - ROD-7500
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ KVA:5.7/6.2 ขนาด 12.5 ลิตร ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 244

NON - GENERATOR - ***
S/NO. E731901-008 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ จำนวน 2 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 56

UNUSED
ASHITA - GENERATOR - DG8500SE
S/NO. A461901-005 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ *ยังไม่เคยใช้งาน
 • Year : -
 • KM.32
 • 59

UNUSED
ASHITA - GENERATOR - DG6500SE
S/NO. E801901-009 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
 • Year : -
 • KM.32
 • 72