หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

เลยเวลาประมูลถ่ายทอดสดแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 657 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

เครื่องจักรการเกษตร > รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 24 รายการ

NO BRAND - RICE BINDER - YB250,TB30
S/NO. 11995,1000267 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 43

NO BRAND - RICE BINDER - YB30,HE30A
S/NO. 817333,517710 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 32

NO BRAND - RICE BINDER - YB350,ZE-305A
S/NO. 514033,507541 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 33

NO BRAND - RICE BINDER - BX-310,RA30
S/NO. F101901-014,517803 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 31

NO BRAND - RICE BINDER - RA30,RL35
S/NO. 511918,300748 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 31

NO BRAND - RICE BINDER - MB40,HF30
S/NO. 1407012,508956 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

NO BRAND - RICE BINDER - HE30A,RL50
S/NO. 554221,509689 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 30

NO BRAND - RICE BINDER - HE30A,MB560
S/NO. 580419,15586 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

NO BRAND - RICE BINDER - RL55,RL30
S/NO. 500052,518237 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 38

NO BRAND - RICE BINDER - YB30,HF52
S/NO. 818798,516098 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

NO BRAND - RICE BINDER - RE50,HF50
S/NO. 500060,503167 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

NO BRAND - RICE BINDER - HE50A,HE305
S/NO. 545041,512719 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 44

NO BRAND - RICE BINDER - HE30A,HE50A
S/NO. 563610,552948 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 32

NO BRAND - RICE BINDER - HE30A,RL37
S/NO. 552817,501700 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

NO BRAND - RICE BINDER - HE506A,MB40
S/NO. 505281,18479 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 26

NO BRAND - RICE BINDER - YBM15A,BX520
S/NO. 510136,700145 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 30

NO BRAND - RICE BINDER - ZE305A,RE30
S/NO. 50467,500829 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 32

NO BRAND - RICE BINDER - HE306A,YB25
S/NO. 500168,817888 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 34

NO BRAND - RICE BINDER - HF52,HE305
S/NO. 513378,560297 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

NO BRAND - RICE BINDER - RL35,HE50A
S/NO. 505365,554014 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 42