หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

ประมูลผ่านไปแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 511 รายการ( 19-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

เครื่องจักรการเกษตร > รถไถนาเดินตาม 66 รายการ

HONDA - HAND TRACTOR - F210
S/NO. 1007818 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 32

NO BRAND - HAND TRACTOR - KMR40,F210,TMA25
S/NO. 2511,1022078,79739 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 3 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 54

NO BRAND - HAND TRACTOR - AR600,F510
S/NO. 119238,1100271 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 52

HONDA - HAND TRACTOR - FU400
S/NO. 1000902 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 50

NO BRAND - HAND TRACTOR - T1-002,FU750
S/NO. 59689,1000726 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 50

NO BRAND - HAND TRACTOR - TMA25,MT200
S/NO. 33690,221994 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 39

NO BRAND - HAND TRACTOR - TMA21,MM220
S/NO. 97619,28995 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 42

NO BRAND - HAND TRACTOR - TMA21,KC20-D
S/NO. 104903,1271 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 40

ISEKI - HAND TRACTOR - IKSIR5
S/NO. 004329 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 46

ISEKI - HAND TRACTOR - K001
S/NO. 6995 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 40

ISEKI - HAND TRACTOR - KA950
S/NO. 32 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 59

ISEKI - HAND TRACTOR - KC300F
S/NO. 1075 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 47

ISEKI - HAND TRACTOR - KC500F
S/NO. F101901-020 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 38

ISEKI - HAND TRACTOR - KC520F
S/NO. 007417 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 46

ISEKI - HAND TRACTOR - KC650
S/NO. 10950 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 42

ISEKI - HAND TRACTOR - KCR53
S/NO. 2366 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 40

ISEKI - HAND TRACTOR - KCR53
S/NO. 4784 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 36

ISEKI - HAND TRACTOR - KS552
S/NO. 608403 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 37

KUBOTA - HAND TRACTOR - K1-70
S/NO. 18907 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 67

KUBOTA - HAND TRACTOR - T1-40
S/NO. 59647 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 44