หมวดสินค้า

ครั้งที่ #195 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562

เลยเวลาประมูลถ่ายทอดสดแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 657 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0200 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0201-0458 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0459-0531 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0532-0651 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

เครื่องจักรการเกษตร > เครื่องตัดหญ้า 10 รายการ

KIORITZ - GRASS CUTTER - SB-77
S/NO. S-06212 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 57

KUBOTA - GRASS CUTTER - T30
S/NO. F101901-008 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 87

OREC - GRASS CUTTER - BM90
S/NO. EE96E00339 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 58

OREC - GRASS CUTTER - BX80
S/NO. AA97L00994 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 61

STAR - GRASS CUTTER - HT180
S/NO. 86095 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 72

STAR - GRASS CUTTER - HTS7000
S/NO. 1257716 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 55

YANMAR - GRASS CUTTER - M-5DX
S/NO. 10368 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 49

YANMAR - GRASS CUTTER - YRM821
S/NO. F101901-015 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 52

STAR - GRASS CUTTER - HTK8070,WM606A
S/NO. 1625236,BS97B01531 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 2 คัน
 • Year : -
 • KM.32
 • 49

RYOBI - GRASS CUTTER - ***
S/NO. C761901-003 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน 1 พาเลท
 • Year : -
 • KM.32
 • 59